facebook twitter
 
home » news

8 oktober 2017: IR 1
Dibuat : 08/10/2017 08:37:26

REAL MAN LOVES GOD

Pdm. Dr. Bambang Susanto

Ibadah Raya I - Pkl. 07.00 WIB – 08 Oktober 2017

 

Kekristenan berbicara mengenai perubahan hidup, seberapa lama kita mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan seharusnya menunjukkan seberapa banyak perubahan yang kita alami. Ketika kita mengerti kebenaran (The Truth) maka akan terjadi perubahan.

Bagaimana kita menjadi seorang manusia yang sejati, mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus?

21 September 2017 s.d 9 September 2018 adalah THE YEAR OF AYIN CHET – Tahun Permulaan yang Baru.

Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara (Yes. 43:19)

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru/NEW CREATION/KAINOS : yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. (2 Kor. 5 :17)

Di Dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, roh yang ada di dalam kita adalah baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang.

Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. (Kol. 3:1-4)

Ayat ini berarti: Tuhan ingin kita berpikir seperti Tuhan berpikir, yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas.

Setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang spesifik, tidak ada yang tercipta atau terjadi secara kebetulan, yang kita lakukan adalah hidup untuk mencapai tujuan Tuhan dengan cara mengerti apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan. Jika tidak tahu maka bertanyalah kepada Tuhan.

What’s NEW? -> Kehendak (will) yang dipengaruhi oleh Pikiran -> PILIHAN

Sesuatu yang baru adalah kemampuan kita untuk bisa membedakan manakah kehendak Tuhan yaitu apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah/METAMORF/TRANSFORM oleh pembaharuan/ KAINOS  budimu / MIND SET , sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. (Rom. 12 :2)

Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah/ SET YOUR MIND perkara yang di atas, bukan yang di bumi. (Kol. 3:1-2)

MINDSET: POLA PIKIR MANUSIA AKAN MENENTUKAN TINDAKAN/RESPON YANG AKAN DILAKUKAN

Mengapa Mindset penting: karena pikiran menghasilkan tindakan, tindakan yang dilakukan akan memberikan hasil/result, hasil dari tindakan yang terus menerus maka akan menghasilkan kepercayaan/belief. Anak Tuhan harus memiliki pola pikir yang sama seperti Tuhan. Dosa berhubungan erat dengan pikiran.

Ingatlah kepada Taurat yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah. (Mal. 4:5-6)

Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu. (Kis. 3:21)

Tuhan ingin melakukan pemulihan segala sesuatu, apa yang dipulihkan? Yaitu pemulihan keluarga, hati bapa kembali kepada anak-anaknya, ketika bapa dipulihkan dan hatinya kembali kepada anaknya maka keluarga menajdi kuat. Hal apa yang perlu dipulihkan, adalah KASIH.

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan /MAKE/ BARA manusia/MAN  menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” (Kej. 1:26)

TUHAN Allah berfirman:"Tdk baik,kalau manusia itu seorg diri sj.Aku akn menjadikan/MAKE /ASA penolong baginya,yg sepadan dgn dia.” (Kej. 2:18)

SEPADAN, ARTINYA ? “Conecdo” part opposite/ specifically a counterpart

Seorang pria diciptakan (bara) oleh Tuhan, sedangkan wanita dibuat (asa). Oleh karena itu, pria adalah figur Bapa di surga, anak-anak akan mengenal bapa di surga ketika mereka melihat bapa mereka yang di dunia. Dari seorang pria diambil tulang rusuk untuk menciptakan wanita, dalam hal ini ada pengertian bahwa dari seorang pria diambil bagian kekuatannya dan diberikan kepada wanita, ada element yang hilang dari diri pria yang diserahkan kepada wanita, oleh karena itu wanita disebut sebagai penolong, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pria.

Pria adalah sumber, penentu dan pemberi sedangkan wanita adalah sumber daya, penerima dan incubator (penyimpan). Segala sesuatu ditentukan oleh seorang pria, oleh karena itu jadilah seorang pria yang baik yang mau memberi dan menabur yang baik, sedangkan wanita hendaknya hanya mau menerima segala sesuatu yang baik, sehingga akan mengandung dan menghasilkan segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan.

Amin! God Bless You